Cyber Air Flight Ops

Top Pilots: March | Flight Time
Name Flight Time
Werner G 77h 56m
Uli K 63h 0m
Scott S 30h 54m
Top Pilots: Flight Time
Name Flight Time
Uli K 310h 59m
Doug J 161h 16m
Werner G 119h 34m
Recent Reports
CY 223 EGLL EGPF G-CYBR (CRJ7) 20 hours ago Doug J
CY 1211 EBBR LGAV D-AACE (A20N) 21 hours ago Uli K
CY 636 KLSE KORD G-DOUG (C172) 1 day ago Doug J
CY 1211 EDDM EBBR D-AACE (A20N) 2 days ago Uli K
CY 636 KMSP KLSE G-DOUG (C172) 2 days ago Doug J
CY 705 SVCS SVMD D-ICAL (BE99) 2 days ago Uli K
CY 707 SKRG SEQM D-ACRM (CRJ7) 3 days ago Christoph B
CY 707 SKRG SEQM N700CA (CRJ7) 4 days ago Chris S
CY 707 SKRG SEQM G-CYBR (CRJ7) 4 days ago Doug J
CY 707 SKRG SEQM D-AIDA (A321) 4 days ago Uli K
Top Pilots: March | Flights
Name Flights
Uli K 29
Doug J 21
Chris S 14
Top Pilots: Flights
Name Flights
Uli K 160
Doug J 108
Christoph B 52

Newest Pilots

Stewart C / EGLL
Rene S / EDDM
Mirko B / EDDM
Tomáš J / EDDM